Lirik Lagu Toraja Kurangi Puangku (Suaramu Kudengar)

Lagu Kurangi Puangku (Suaramu Kudengar) adalah lagu rohani terjemahan ke Bahasa Toraja.
Lagu asli bahasa Inggris: I Hear Thy Welcome Voice/I Am Coming Lord, Lewis Hartsough, 1872

Kurangi Puangku

Ayat 1
Kurangi Puangku
metamba tangtore
nakua penombai na
ku indoi' salamu

Oooo, puang Yesu, kamaseina.
sia basei rarami, pena kadakeku.

Ayat 2
kupennoloi mi Puang
Dosso tu penangku
natumang sala budangku
oo puang, garri'mo (Puang pagarri'na')

Oooo, puang Yesu, kamaseina.
sia basei raraMi, pena kadakeku.

ayat 3
Kurre sumanga, Puang
Pena katuoan
lu diong mai tangmerambu
tu nao dao suruga

Oooo, puang Yesu, kamaseina.
sia basei rarami, pena kadakeku.